Privacybeleid Frank van Nuus

Frank van Nuus nodigt u uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze diensten. Frank van Nuus streeft ernaar om zijn plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer we uw persoonsgegevens verwerken.

Frank van Nuus, gevestigd aan Zuid Willemsvaart 577, 5211 SJ ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Frank van Nuus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We bewaren niet meer dan nodig is om onze diensten zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam klant en opdrachtgever, mailadres, telefoon, adresgegevens en overige persoonsgegevens die u of uw opdrachtgever actief deelt met Frank van Nuus in correspondentie per email en telefonisch.

Frank van Nuus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en in geval van wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens/personalia:
We willen u te allen tijde van dienst kunnen zijn. Ook als contact jaren geleden heeft plaatsgevonden. Frank van Nuus verwerkt en bewaart daarom uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Frank van Nuus deelt uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor. Uw gegevens worden alleen gebruikt om de uitvoering van werkzaamheden door Frank van Nuus mogelijk te maken zoals o.a. het bijhouden van een agenda-functie. 

Ten behoeve van bovenstaande hebben wij met de volgende partijen een relatie:

  • Systeembeheerder
  • Accountant

Met deze partijen (verwerkers) delen wij uiteraard alleen gegevens die nodig zijn voor functionele doeleinden. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Frank van Nuus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@frankvannuus.nl. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Frank van Nuus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de  persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@frankvannuus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Frank van Nuus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies op website www.frankvannuus.nl:
Op de website van Frank van Nuus (www.frankvannuus.nl) zijn alleen functionele cookies van toepassing om het gebruik van de website mogelijk te maken en/of te verbeteren. Wij hanteren geen marketingcookies.

Contactgegevens:
Frank van Nuus
Zuid Willemsvaart 577
5211 SJ 's-Hertogenbosch
073-6144319

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem gerust contact op.